Godk Vallhund ''Myggan"   &   Godk Vallhund  Ross

                                                                                                

VAllreg Vallreg

                                                       

Belger Vitesse Onawa

 

 

Onawa 8 veckor gammal, första gången på fåren.